Download KMSpico

HomeAlbum

Shree Swami Samarth Tarak Mantra Lyrics

Like Tweet Pin it Share Share Email

Presenting you Shree Swami Samarth Tarak Mantra Lyrics was given below so you can copy and enjoy this arati with the official video.

Shree Swami Samarth Tarak Mantra Lyrics

Shree Swami Samarth Tarak Mantra Lyrics

गुरु ब्रम्हा गुरु विष्णू
गुरुः देवो महेश्वरा
गुरु शाक्षात परब्रम्हा
तस्मै श्री गुरुवे नमः

निशंक होई रे मना,निर्भय होई रे मना।
प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी, नित्य आहे रे मना।
अतर्क्य अवधूत हे स्मर्तुगामी,
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी।।१।।

जिथे स्वामीचरण तिथे न्युन्य काय,
स्वये भक्त प्रारब्ध घडवी ही माय।
आज्ञेवीना काळ ही ना नेई त्याला,
परलोकी ही ना भीती तयाला
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी।।२।।

उगाची भितोसी भय हे पळु दे,
वसे अंतरी ही स्वामीशक्ति कळु दे।
जगी जन्म मृत्यु असे खेळ ज्यांचा,
नको घाबरू तू असे बाळ त्यांचा
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी।।३।।

खरा होई जागा श्रद्धेसहित,
कसा होसी त्याविण तू स्वामिभक्त।
आठव! कितीदा दिली त्यांनीच साथ,
नको डगमगु स्वामी देतील हात
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी।।४।।

विभूति नमननाम ध्यानार्दी तीर्थ,
स्वामीच या पंचामृतात।
हे तीर्थ घेइ आठवी रे प्रचिती,
ना सोडती तया, जया स्वामी घेती हाती ।।५।।

अशक्य ही शक्य करतील स्वामी
अशक्य ही शक्य करतील स्वामी

Tarak Mantra Song Lyrics in English

nishank ho nirbhay ho manaan re
prachand swamibal pathishi re
nishank ho nirbhay ho manaan re
prachand swamibal pathishi re

atarky avadhut he smarangami
ashakya hi shakya kartil swami
ashakya hi shakya kartil swami
ashakya hi shakya kartil swami

jithe swami paay, tithe nune kaay?
swaye bhakt praarabdh ghadvi hi maay
jithe swami paay, tithe nune kaay?
swaye bhakt praarabdh ghadvi hi maay

ajnevina kal naa nei tyaalaa
paralokahi naa bhiti tayala
paralokahi naa bhiti tayala
paralokahi naa bhiti tayala

ugich bhitosi bhayan he palu de
jawali ubhi swami shakti kalu de
ugich bhitosi bhayan he palu de
jawali ubhi swami shakti kalu de

jaagi janm mrityu ase khel jyancha
nako ghaabaru tu ase bal tyaancha
nako ghaabaru tu ase bal tyaancha
nako ghaabaru tu ase bal tyaancha

khara hoi jaagaa shraddhesahit
ksaa hoshi tyavin tu swamibhakt?
khara hoi jaagaa shraddhesahit
ksaa hoshi tyavin tu swamibhakt?

kitida dilaa bol tyanich haat
nako dagamagu swami detil saath
nako dagamagu swami detil saath
nako dagamagu swami detil saath

vibhuti naman naam dhyanadi tirth
swamich yaa panchprana mritaat
vibhuti naman naam dhyanadi tirth
swamich yaa panchprana mritaat

he tirth ghe aathvi re prachiti
he tirth ghe aathvi re prachiti
na sodi kada swami jya ghei haati
na sodi kada swami jya ghei haati
na sodi kada swami jya ghei haati

This is the end of Tarak Mantra Lyrics in English.